Miljö & kvalitet

miljo_kvalitet

Miljö & kvalitet

Välkommen i det gröna

 

Naturens skafferi är fantastiskt med sitt utbud och all variation. Varje ort har sina specialiteter från sjö, hav eller skog. För oss på svensk Cater är det viktigt att alltid kunna erbjuda delikatesser och färskvaror från handplockade leverantörer i närområdet. Dels för den goda smakens skull, dels av miljöskäl. Det som finns nära behöver inga långa transporter. Ju kortare transporter, desto bättre för miljön.

 

 

 

Certifiering ISO 22000

 

Svensk Cater har sedan 2013 jobbat med att implementera ett nytt ledningssystem för livsmedelssäkerhet som bygger på kraven som ställs i ISO 22000-standarden. Vi har kommit så långt i vårt arbete att vi har certifierat våra kontor i Borlänge, Gävle, Göteborg, Kalmar, Karlstad, Linköping, Malmö, Skellefteå, Stockholm, Sundsvall, Söderhamn, Uddevalla, Visby, Västerås, Örebro, Örnsköldsvik och Östersund i enlighet med denna standard. Under 2016 fortsätter vårt arbete med att certifiera resten av kontor

 

 

Livsmedelssäkerhetspolicy

 

 

Svensk Cater är en av Sveriges ledande livsmedelsgrossister för uteätarmarknaden. Vi är en fullsortimentsgrossist med en uttalad strategi att vara nära kund och marknad. Därför finns vi idag på 20 orter i Sverige, från Gällivare i norr till Malmö i syd. Vi levererar frysta och kylda  livsmedel, färskvaror, kolonialt och konserver till våra kunder.

 

 

 

 • Vi ska för våra kunder vara en flexibel partner som ger service, mervärden och omtanke. Livsmedelssäkerhet är A och O för Svensk Cater AB, och ingenting vi kompromissar med.
 • Svensk Cater ska följa lag och myndighetskrav samt de krav för livsmedelssäkerheten som är avtalat med kunder.
 • Våra produkter är säkra och utgör inte någon hälsorisk när de används efter föreskrifterna.
 • Om det finns en vara som utgör en risk tar vi bort den från sortimentet och ser till att informera alla berörda kunder om den aktuella risken.
 • Med utbildning och träning samt en hög kommunikationsnivå säkras det att alla medarbetare utför sitt arbete med fokus på livsmedelssäkerheten.
 • Svensk Cater AB värderar regelbundet effekten av insatsen på livsmedelssäkerhetsområdet.

 

 

 

Vår miljöpolicy

 

Svensk Cater AB är en fullsortimentsgrossist som distribuerar frysta och kylda livsmedel, färskvaror, kolonialt och konserver till uteätarmarknaden. Huvudmålet för Svensk Cater AB är att driva en sund och lönsam verksamhet. Detta skall bland annat uppnås på ett miljömässigt hänsynsfullt, sätt vi tar hänsyn till kunder, leverantörer, medarbetare och det omgivande samhället där det drivs verksamhet. Svensk Cater ABs miljöpolicy är sammanfattad i följande punkter:

 

Svensk Cater ska

 

 • uppträda som en ansvarig verksamhet bland annat med minimum att efterleva gällande lagstiftning samt andra bestämmelser som verksamheten har anslutit sig till.
 • kontinuerlig förbättra miljöaspekterna och förebygga förorening.
 • behandla miljöfrågor i en öppen och positiv atmosfär tillsammans med kunder, leverantörer, myndigheter, organisationer, intressenter och lokalområdet.
 • påverka medarbetare genom utbildning och annan motivation för att uppvisa en hög miljömedvetenhet och till att komma med förslag till miljöförbättrande åtgärder.
 • mäta och registrera eventuella miljöbelastningar för att därefter använda resultatet till igångsättande av löpande förbättringar på miljöområdet, och därigenom bland annat  vara med till att begränsa utsläppen av CO2.
 • genom miljöpolicy och miljömålsättningar informera alla relevanta intressenter om verksamhetens miljörelaterade arbeten.

 

 

Sök på hemsidan