Tips för din verksamhet

Den uppkomna situationen med Coronaviruset är en utmaning som vi alla drabbas av och i synnerhet vår bransch. Vi på Svensk Cater kommer att göra stora åtgärder för att hitta en nivå som gör att vi tar oss  igenom denna kris. Nu vill informera dig om vilka åtgärder  du kan göra för att rädda din verksamhet.

Åtgärdspaket 

Regeringen har tagit fram tre åtgärder som hjälper företagare att klara av Coronakrisen.

1. Korttidspermittering - Det innebär att anställda kan gå ned i arbetstid med i princip bibehållen lön. Staten skjuter in de extra pengarna.

2. Sjuklönekostnader - Innebär att staten under de kommande två månaderna står för sjuklönekostnaderna för anställda.

3. Skjuta på skatteinbetalningar - Det innebär att du i nuläget inte behöver betala in din skatt och dessutom kan du få tillbaka redan inbetalad skatt, en skattekredit. Kontakta Skatteverket för mer information.

Läs också om regeringens krispaket för svenska småföretag, klicka här!

Likviditet i företaget

För att undvika konkurser efter coronautbrottet har Riksbanken lånat ut upp till 500 miljarder kronor till  företag via bankerna. Och de står redo att ”vidta ytterligare åtgärder och tillföra den likviditet som behövs”. Vi råder er att söka omedelbar hjälp från era respektive banker.

Regeringen har också fattat beslut om att förstärka Almis lånefond med 3 miljarder kronor. På almi.se kan du ansöka om lån och amorteringsuppskov.

Spara pengar och behåll era gäster!

Nu kan det vara läge att se över ert menyerbjudande och erbjuda enkla rätter med bra marginaler. Erbjud era gäster take-away, matkassar och hemleverans. Vi har extra bra erbjudande på take-away förpackningar just nu, klicka här.

Du kan prata med din hyresvärd om framskjutna hyror för din lokal. Vissa kunder har lyckats få en eller två måndader helt kostnadsfritt.

Säkerställa sortimentet och leveransen

Vi gör allt i vår makt för att säkerställa sortimentet, men det kan hända att ni blir hänvisa till en ersättningsartikel. Våra leverantörer varnar för att datum på färskvaror kan vara något kortare än normalt. Vi vet inte hur stängda landsgränser inom EU/ Schengen kommer att påverka oss i dagsläget men vi informerar löpande om det aktuella läget.

Vi på Svensk Cater genomför ett antal förändringar för att ställa om verksamheten som följer försäljningsutvecklingen. Detta ska inte påverka dig som kund i någon nämnvärd utsträckning. Det kan innebära att det inte är din innesäljare som ringer upp vi varje tillfälle eller att vi måste justera körturer. Ett löfte är att vi kommer att leverera det du beställer av oss för att kunna bedriva din verksamhet.