Corona

Information kring Coronaviruset

Svensk Cater ser med allvar på situationen omkring Corona-viruset. Vi följer löpande utvecklingen och har en rad förhållningsregler som är baserad på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det finns beredskapsgrupp som tillsammans med varje kontor har en handlingsplan för hur vi skall säkerställa kontinuitet i vår verksamhet samt jobba förebyggande för att minska spridning av COVID-19, framförallt till utsatt grupper.


Vi har som alltid fokus på hög hygien och säker hantering av alla livsmedel och nu följer vi upp detta med några extra åtgärder.

• Medarbetare som har besökt ett riskområde får inte komma till arbetsplatsen de första 14 dagarna.
• Alla tjänsteresor har ställts in i dagsläget och medarbetare uppmuntras till att överväga alla resor och planering av kommande resor.
• Folksamlingar med fler än 500 deltagare har blivit framflyttade eller inställda.
• Möten med externa gäster begränsas till ett minimum med rekommenderade åtgärder under mötet.
• Alla samarbetspartners och leverantörer är informerade om att deras medarbetare inte får besöka våra kontor i dagsläget om besöket inte är nödvändigt och då finns rekommenderade åtgärder för besöket.
• Det finns handdesinfektion och hygienregler på våra anläggningar.
• Svensk Cater håller sig löpande uppdaterad om Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är redo att justera våra förhållningsregler. Därför kan denna sida blir uppdaterad med nya rättningslinjer.
• Om du som kund eller samarbetspartner till Svensk Cater har frågor så kontakta vänligen din säljare eller ditt lokala kontor.

Aktuell information hittar du på:
Folkhälsomyndighetens hemsida