Hållbarhetsrapport First

Ny hållbarhetsrapport

Vårt bidrag till hållbarare livsmedelsförbrukning är en kombination av att driva företaget på ett hållbart sätt och samtidigt hjälpa våra kunder att agera hållbart.

Vi på Svensk Cater vill ligga långt fram när det gäller att kunna erbjuda varor och lösningar som gör det enkelt och attraktivt för våra kunder att göra hållbara val.

Vår mission är att göra det lätt för våra kunder att servera hälsosam, inspirerande och ansvarsfullt producerad mat. Vårt bidrag till hållbarare livsmedelsförbrukning är en kombination av att driva företaget på ett hållbart sätt och samtidigt hjälpa våra kunder att agera hållbart. 

Vi har plockat ut några exempel från vår nya hållbarhetsrapport.

Produktpolicys

Vår produktpolicys omfattar områden som ekologi, djurskydd, fisk och skaldjur, lokala varor, palmolja och ägg. De ska hjälpa oss att löpande hantera etiska och miljömässiga problem i vardagen och ge våra inköpare riktlinjer som beslutsgrund.

Palmolja

Användningen av palmolja har stor inverkan på miljö, klimat och biologisk mångfald. Därför har vi helt avvecklat användningen av palmolja i de fetter vi använder i vår egen produktion. Vi följer försäljningen av fetter i fast och flytande form, 2018 uppgick andelen certifierad palmolja i dessa till 45 %. Utvecklingen på detta område rapporterar vi till RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) en gång om året.

Hållbart fiske

För att säkerställa hållbara fiskbestånd har vi certifierat samtliga avdelningar som handlar med fisk i Danmark och Sverige enligt både MSC (hållbart fångad fisk) och ASC (hållbart odlad fisk). Tack vare det kan vi tillhanda hålla produkter från hållbart och skonsamt fiske överallt i verksamheten. Som en del av våra MSC/ASCcertifieringar har vi under det gångna året genomfört interna granskningar av samtliga certifierade avdelningar och vi har dessutom genomfört externa granskningar utförda av oberoende parter.

Ägg och djurskydd

Vi har infört en policy för burägg. Enligt den förbinder vi oss att fasa ut användningen av burägg i vår egen produktion, detta ska vara genomfört fullt ut senast 2020. Vi förbinder oss också att helt fasa ut burägg som handelsvara, vilket gäller både ägg och flytande äggprodukter. Senast 2025 ska den utfasningen vara genomförd fullt ut.

 

I vår senaste hållbarhetsrapport kan ni läsa mer om vårt sätt att arbeta i olika led för att medverka och påverka vår bransch i en mer hållbar riktning. Klicka här