Svensk Cater vidtar förebyggande åtgärder mot spridningen av coronaviruset

Svensk Cater ser allvarligt på den rådande situationen kring coronaviruset (covid-19). Vi följer kontinuerligt informationen från myndigheter och den utveckling som sker. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar situationen.


Vi ber dig som kund hos oss att ha en dialog med din KAM eller din lokala säljare. För att vi ska kunna säkerställa en god varuförsörjning är det viktigt att veta om ni tillfälligt stänger ner er verksamhet. Vid retur av artiklar gäller ordinarie rutiner. Kontakta din lokala säljare för mer information.

Våra leveranser till dig som kund

Vi har i dagsläget inte några förseningar i utleveranser till våra kunder. Men leveranstiden kan komma att bli berörd framöver till följd av att handel över landsgränser bromsar in. Vi kan bli tvungna att fatta beslut som tyvärr kan innebära att vi inte kan leverera varor inom den överenskomna perioden. Vi kommer att försöka anpassa vår logistik så att de passar alla, men vi kan inte garantera att alla kunder får varor inom den överenskomna tidsperioden. Vi hoppas på din förståelse av detta.

För att motverka störningar gör vi våra bokningar till leverantörer med större framförhållning än normalt. Risken för att gods ska fastna i en hamn minskar om transporter kan bokas tidigt. Bristen på containers gör att vi ändå inte kan utesluta förseningar.

Hittills har vi inga stora förseningar eller bristsituationer från våra leverantörer. De enda produkterna där brist uppstått är munskydd och desinfektionsmedel.

I nuläget bedömer vi att de bristsituationer som uppstår kan hanteras enligt ordinarie rutiner, dvs genom att Svensk Cater erbjuder lämpliga ersättningsprodukter.

Den personliga kontakten med chauffören

I vissa fall och enligt våra kunders önskemål, kommer våra chaufförer att försöka undvika kontakt med kökspersonalen. Detta innebära att varorna kan och kommer att placeras någon annanstans än vanligt. Detta är en åtgärd som vidtagits för att undvika riskerna och vi hoppas att ni har överseende med detta.

Strikta försitktighetsåtgärder har vidtagits

Vi väljer att vidta omfattande försiktighetsåtgärder för att förebygga och för att säkerställa våra medarbetares och samarbetspartners hälsa och säkerhet samt minimera oro och risk för smittspridning på våra arbetsplatser.

Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för allmän smittspridning i Sverige är mycket hög. Risken för importfall, alltså personer som smittats utomlands men upptäcks i Sverige, anses också vara mycket hög. Anställda som har besökt ett riskområde får INTE delta i arbetet de första 14 dagarna efter hemkomsten.

Affärsresor för riskområden upphör och anställda uppmanas att noggrant överväga alla resor och planering av kommande resor.

Mötesaktivitet med externa gäster ställs in eller genomförs digitalt.

Hygienregler och desinfektion på alla anläggningar.

De anställda på Svensk Cater som kan jobba hemifrån har fått order om att göra det.

Matsäkerhetsrutiner på våra lager

Svensk Caters lager och produktionsenheter är certifierade, vilket innebär att våra fastigheter, vår transportkedja och vår personal omfattas av mycket genomarbetade rutiner för att säkerställa en säker hantering av livsmedel och krav på personlig hygien för alla som hanterar livsmedel.

Vi uppmanar alla att hålla sig informerade via Folkhälsomyndighetens webbplats. Länkad nedan tillsammans med andra bra länkar för information kring coronaviruset.

Folkhälsomyndigheten

1177

Livsmedelsverket